Dohľadové stredisko 24/7

Slide background
DOHĽADOVÉ STREDISKO 24/7

V súčasnosti sa už takmer všade stretávame s plne automatickými parkovacími systémami, prístupovými systémami, platobnými stanicami, automatmi. Pre zabezpečenie plynulej a bezproblémovej prevádzky takýchto zariadení, rovnako pre technickú pomoc, riešenie problémov zákazníkov a operatívne riešenie technických a prevádzkových problémov je ich neoddeliteľnou súčasťou 24-hodinové dohľadové stredisko.

Človek by si mohol myslieť, že operátor na parkovisku je človek ktorý otvára závory. V skutočnosti to nie je také jednoduché. Naši vyškolení operátori sú pripravení podať zákazníkovi pomocnú ruku v každom čase a každej situácii. Operátor je prvým článkom pre styk so zákazníkmi na parkoviskách a preto je veľmi dôležité aby bol riadne zaškolený. Vzhľadom na špecifičnosť prevádzok nie je jedinou podmienkou iba slušné a milé vystupovanie, ale aj vedomosti o každej
jednej prevádzke pripojenej na dohľadové stredisko a tiež základné technické vedomosti pri riešení technických problémov. Úlohou operátora je zabezpečiť plynulosť premávky promptným riešením vzniknutých situácií, ktoré na parkoviskách nastávajú a predchádzanie vzniku problémov. Vzhľadom na živé monitorovanie prevádzok môže operátor v prípade potreby kontaktovať záchranných a bezpečnostných zložiek.

Okrem komunikácie so zákazníkmi zabezpečuje operátor aj správny a bezpečný chod prevádzky. V prípade technických problémov operátor kontaktuje naše technické oddelenie ktorého zaškolení pracovníci podľa presne vypracovaných smerníc zabezpečia bezpečnosť prevádzky a odstránenie problému. Operátor do príjazdu technických pracovníkov zabezpečuje bezproblémový odjazd vozidiel.

Zamestnanci dohľadového strediska sledujú stavy spotrebného materiálu pravidelnými online kontrolami každej prevádzky. Dopĺňanie spotrebného materiálu ako vstupných lístkov, pásky do pokladne alebo mincí vykonávajú naši technickí pracovníci na základe podnetu operátora. Tento systém kontroly zaručuje bezproblémové fungovanie a chod parkoviska po dobu 24 hodín denne.

Nepretržitý chod dohľadového strediska umožňuje nonstop monitorovanie meteorologickej situácie a v prípade potreby včasné zabezpečenie zimnej údržby a to tak, aby bola zimná údržba vykonávaná vždy efektívne a ekonomicky výhodne. V prípade nepriazne počasia a možných napáchaných škôd na parkovisku vieme okamžite zareagovať a zabezpečiť riadny a bezpečný chod prevádzky.

Kvalitné technické zabezpečenie dohľadového strediska umožňuje okrem vyššie uvedeného aj predchádzaniu problémov a neželaných situácií vďaka živému monitoringu parkovísk pripojených na toto stredisko. Neoddeliteľnou súčasťou kvalitného 24 hodinového dohľadového strediska je aj jeho záloha, ktorá zabezpečí nepretržité fungovanie aj v prípade výpadku elektrickej energie alebo internetového pripojenia.

Každé nové parkovisko pripojené na naše dohľadové stredisko môže využívať výhody akými sú okamžité zdieľanie poznatkov a potrieb medzi ostatnými prevádzkami a o to jednoduchšie riešenie vzniknutých situácií na všetkých prevádzkach.

Z ekonomického hľadiska pripojenie na naše služby ponúkajú zdieľanie ekonomických nákladov na chod parkoviska medzi ostatnými prevádzkami v našej správe.

Meno a Priezvisko (povinné)

Názov spoločnosti

Váš email (povinné)

Mobilný telefón

Lokalita parkoviska

Predmet správy