Blog

Slide background

Blog

Dňa: 22.09.2018
Týždeň mobility ProPark 2018
Bezpečnosť na cestách je pre nás dôležitá. K týždňu mobility si naša spoločnosť pripravila vzdelávacie popoludnie

Dňa: 01.09.2018
Spolupráca so systémom ParkDots
Akcelerujúci sa trend motorizácie a urbanizácie spôsobuje, že väčšina miest trpí akútnym nedostatkom parkovacích miest. Tradičné

Date: 23.03.2018
Amsterdam, The Netherlands
The latest parking solutions and innovations are coming to Slovakia
The transport industry is facing ever greater challenges