Disinfection

NOVÁ POLYMEROVÁ DEZINFEKCIA
PROTI VÍRUSOM
Volajte +421 910 718 281 alebo napíšte na dezinfekcia@propark.sk

Všetky prípravky bez
škodlivého chlóru

Odstránia baktérie
vírusy a plesne

Vytvorený film chráni
povrch až 7 dní

Vhodné pre domáce
zvieratá, dlhodobo

Ako to funguje?

Vďaka mimoriadnej vlastnosti PolyHMG sa na povrchoch vytvára ochranný biocídny film. Ten následne eliminuje aj sekundárnu a ďalšiu kontamináciu. Takto je povrch chránený dlhodobo a riziko nákazy klesá.Tento efekt dokážu zabezpečiť len polymérové dezinfekčné prípravky na báze PolyHMG.

Spoločnosť ProPark vykonáva čistiace a dezinfekčne práce v spolupráci so spoločnosťou HOLMARD DDD s.r.o. Spoločnosť disponuje všetkými potrebnými osvedčeniami o odbornej spôsobilosti a je členom cechu profesionálov DDD..

Ako to robíme?

Ide o výhradne bezdotykovú aplikáciu na všetky dostupné miesta dezinfikovanej plochy. Žiadne ďalšie úkony už nie sú potrebné. Na aplikáciu používame špeciálne navrhnuté elektrostatické postrekovače, ktoré umožňujú rýchlu a účinnú dezinfekciu. Vďaka elektrostatickému náboju sme schopný pokryť aj skryté a tmavé oblasti. Vďaka vysokej účinnosti sme schopný pokryť aj veľké plochy za krátky čas bez kompromisu na výslednom efekte.
Keďže ide o bezdotykovú aplikáciu minimalizujeme možnosť krížovej kontaminácie pretože dezinfikovaného povrchu sa nedotknú žiadne handry ani ruky ktoré by mohli presunúť baktérie na druhé miesto.

Čím dezinfikujeme?

PolyHMG
PolyHMG je najnovší typ polymérovej, vodou riediteľnej dezinfekcie. Je bez chlóru, v používanej koncentrácii nie je dráždivá ani toxická. Aplikuje sa za prítomnosti ľudí a zvierat. Zo základnej látky PolyHMG sa vyrábajú všetky bezchlórové dezinfekčné prípravky H2O COOL.

Zloženie PolyHMG
PHMG (Polyhexamethylen-guanidin chlorid). N-alkyl (C12-C16) dimethyl benzyl ammonium chlorid. Spojením týchto 2 látok vzniká roztok PolyHMG, ktorý má aj pri nízkych koncentráciách veľmi silný dezinfekčný účinok.

Mechanizmus účinku PolyHMG
Kladne nabitý katiónový polymér priťahuje záporne nabitú bunkovú membránu mikroorganizmu, ktorá je v kontakte s PHMG narušená. Následne bunka umiera

Dvojnásobný dezinfekčný efekt
PolyHMG kombinuje dezinfekčnú funkciu s ochrannou. Eliminuje existujúce mikroorganizmy, a zároveň vytvára nehostinné prostredie pre ich budúci výskyt. Týmto efektívne chráni prostredie pred nákazami.

Dezinfekcia šetriaca životné prostredie
PolyHMG je ekologicky priateľská dezinfekcia. Nepoškodzuje žiadne povrchy na ktorých sa aplikuje. Je nekorozívna a nehorľavá, ľahko manipulovateľná. Správne uskladnená si zachováva svoju účinnosť až 5 rokov. Je jednoduchá na používanie a aplikáciu. Prácu s ňou zvládne a laik, nevyžaduje si náročné servisné riešenia a drahé technologické postupy.

Jemná k veľkým organizmom, smrteľná pre mikróby
Ničí baktérie, vírusy, plesne, kvasinky, riasy a zanecháva povrchy dlhodobo chránené proti mikroorganizmom. PolyHMG však nepoškodzuje bunky väčších organizmov (t.j. ľudské, zvieracie), pretože tie majú rozdielnu molekulovú štruktúru a iné biochemické vlastnosti.