Nové parkovacie plochy

Slide background
ODMENIME VÁŠ NÁPAD NA NOVÉ PARKOVACIE PLOCHY

Denne sa stretávame alebo máme možnosť spozorovať voľné nevyužité plochy, o ktorých si myslíme, že by mohli lepšie poslúžiť obyvateľom a návštevníkom obytných štvrtí, alebo mestských častí. Často ide o plochy, o ktoré sa nikto nestará,a tak sa stávajú menej príjemným objektom na pohľad, a negatívne vplývajú nielen na kvalitu nášho života, ale aj samotného životného prostredia.

Spoločnosť ProPark Slovensko s.r.o. sa rozhodla ponúknuť pomoc obyvateľom pri riešení problémov s plochami, ktoré bude možné premeniť na čistú, upravenú a udržiavanú parkovaciu plochu. Samozrejme, v závislosti od ochoty zo strany vlastníkov / nájomcov pozemkov, vhodnosti pre spomínaný účel a schváleného územného plánu danej lokality. Pridajte sa k nám. Viete o možnosti, kde zriadiť alebo vybudovať parkovisko / odstavnú polochu? Pripadne viete, kde hľadajú prevádzkovateľa parkoviska. Dajte nám vedieť a my Vás odmeníme.

VAŠU SNAHU OCENÍME NIE LEN MY, ALE AJ SPOLOČNOSŤ

 • Prispejete k skvalitneniu nášho života a samotnej kultúre parkovania na miestach na to určených
 • Skrášlenie životného prostredia premenou nevyužitej a často neudržiavanej plochy na udržiavanú parkovaciu plochu
 • Osobná angažovanosť a pomoc pri riešení veľmi aktuálnej a horúcej problematiky vodičov v meste

PODMIENKY PRE ZÍSKANIE TABLETU

 • 1.1 Spoločnosť ProPark Slovensko s.r.o. najprv overí vhodnosť, dostupnosť a možnosť vytvorenia parkovacej plochy na území / pozemku ktorý oznamovateľ odporučil.
 • 1.2 Spoločnosť ProPark Slovensko s.r.o. po dohode s vlastníkom/vlastníkmi príslušného pozemku/plochy na premene na parkovaciu plochu bude informovať oznamovateľa o úspešnosti projektu (mailom alebo telefonicky) a odovzdá odmenu na adresu uvedenú oznamovateľom.

  Meno a Priezvisko (povinné)

  Názov spoločnosti

  Váš email (povinné)

  Mobilný telefón

  Predmet správy