Garáž Nemocnica Parking Kramáre

Slide background

Parkoviská

Garáž Nemocnica Parking Kramáre, Bratislava

Parkovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity na Bratislavských Kramároch je parkovisko nachádzajúce sa v centre zdravotníctva Bratislavy. Parkovisko je plne automatizované, slúži na krátkodobé parkovanie, pre návštevníkov využívajúcich najmä zdravotnícke služby v jeho okolí. V blízkosti parkoviska je Univerzitná nemocnica Kramáre – Nemocnica akademika Ladislava Dérera, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Poliklinika SZU, Poliklinika Kramáre a ďalšie. Dôležité inštitúcie v okolí sú aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenská zdravotnícka univerzita. Parkovisko poskytuje 24 hodín denne kvalitné parkovacie služby pohodlného a bezpečného parkovania. Parkovisko je pod stálym dohľadom kamerového systému a v noci je osvetlené. Momentálne pripravujeme zvýšenie kapacity a vybavenosti parkovacích plôch a to tak, aby vyhovovali momentálnym potrebám zóny k spokojnosti parkujúcich.
Adresa:
Limbová 12
Bratislava 831 01
Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Nedeľa
od 0:00 do 24:00
Kapacita: 134 miest
Tel. č.: +421 2 381 054 39


Krátkodobé parkovanie
Každých začatých 60 minút 2€
Strata alebo poškodenie parkovacieho lístka 30€
Maximálna cena parkovného za 24 hodín 10€
Všetky ceny sú uvádzané s DPH

Spoločnosť ProPark Slovensko s.r.o. poskytuje na tomto parkovisku služby operátora. Prevádzkovateľom parkoviska je spoločnosť : Parking Kramare a.s., Jelačičova 8, 821 08 Bratislava