Správa parkovacích plôch

Slide background
SPRÁVA PARKOVACÍCH PLôch

Outsourcing alebo prenechanie správy (prevádzkovania) parkovacích plôch špecializovanej spoločnosti je nielen ekonomicky výhodné, ale najmä profesionálnejšie riešenie. Spoločnosť ProPark Slovensko s.r.o. ponúka komplexné riešenie pre všetkých vlastníkov a nájomcov parkovacích plôch, pre ktorých prevádzkovanie parkovísk nie je hlavný predmet podnikateľskej činnosti, alebo ktorí by radi finančné náklady na zriadenie parkovacieho systému prenechali na nás. Rovnako vieme ponúknuť odborné riešenia a spôsoby ich financovania nielen pre funkčné parkoviská, ale aj tie, ktoré sa ešte len plánujú budovať alebo sú v procese výstavby.

Pre vlastníkov pozemkov, ktoré sa dajú premeniť na parkovaciu plochu ponúkame spoluprácu pri vypracovaní parkovacej stratégie a obchodného plánu vrátane finančných ukazovateľov. Pre vlastníkov a nájomcov existujúcich parkovacích plôch ponúkame spoluprácu pri modernizácii parkovacej stratégie a systémov pre ešte efektívnejšiu a výnosnejšiu prevádzku. Spoločnosť ProPark Slovensko s.r.o. disponuje prístupom k najmodernejším technológiám, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou inteligentných parkovacích systémov s 24 hodinovým dohľadom nad chodom parkoviska.

Rozsah našich služieb

 • Návrh parkovacej stratégie
 • Návrh modelu prefinancovania kompletného projektu
 • Dodávka parkovacích systémov
 • Dodávka dopravného značenia
 • Letná a zimná údržba
 • Starostlivosť o výber tržieb
 • 24/7 technická podpora

Výhody pre Vás

 • Zisk z výberu parkovného zostáva Vám podľa výšky dosiahnutých tržieb
 • Aktívna pomoc pri získavaní nových zákazníkov
 • Výhodná spolupráca na správcovskú zmluvu
 • Všetky záväzky voči tretím stranám zostávajú našimi záväzkami
 • Už žiadne starosti iba pravidelné príjmy

  Meno a Priezvisko (povinné)

  Názov spoločnosti

  Váš email (povinné)

  Mobilný telefón

  Lokalita parkoviska

  Predmet správy