Dohľadové centrum 24/7

Slide background
DOHĽADOVÉ CENTRUM 24/7

Plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v dnešnej dobe je jednou z hlavných priorít tak pri stavbe nových obytných komplexov alebo mestských častí, ako aj v prípade ich modernizácie. Dôvodom je neustály prílev stále väčšieho počtu obyvateľov do miest. Rastúca populácia v mestách však prináša nové výzvy tak pre developerov, mestské zastupiteľstvá, ako aj pre architektov pri riešení potreby väčšieho počtu moderných parkovacích plôch alebo pri riešení integrovanej mestskej dopravy. Obyvatelia na strane druhej riešia výzvy s nedostatkom parkovacích miest, ochranu svojich motorových vozidiel na parkoviskách a rýchlosť premávky so svojimi motorovými vozidlami.

Dohľadové Centrum 24/7 sa preto stáva neoddeliteľnou súčasťou pri správe a údržbe moderných parkovísk. Prinášajú širokú škálu výhod pre investorov, developerov, vlastníkov parkovísk, ale aj mestské zastupiteľstvá pri riešení potrieb svojich obyvateľov / zákazníkov.

Výhody využívania “Dohľadového Centra 24/7” sú nesporné, avšak treba sa spoľahnúť na odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami a potrebným technickým vybavením. Každé parkovisko má svoje špecifiká a preto sa aj služby “Dohľadového Centra 24/7” vždy upravujú na mieru podľa požiadaviek investora, správcu, alebo vlastníka parkoviska. Naša spoločnosť ponúka komplexné riešenia a služby “Dohľadového Centra 24/7” tak, aby zaistila plynulú prevádzku parkovísk a maximalizovala výnosy pre vlastníkov a prevádzkovateľov parkovísk. Nižšie uvádzame 5 hlavných oblastí a dôvodov, prečo využívať práve naše “Dohľadové Centrum 24/7”.

Štandardný režim prevádzky

Najlepším dôkazom dobre fungujúceho “Dohľadového Centra 24/7” je, keď o ňom vôbec nepočujete. Bez povšimnutia sa totiž vždy a včas postará o všetky dôležité činnosti, ako je výber alebo dokladanie mincí do automatov, dokladanie pások do tlačiarní alebo zaistia pravidelný servis technických zariadení. Každodenne ochotne pomáhajú zákazníkom vyriešiť ich problémy, sledujú a riadia bezpečnosť / plynulosť prevádzky na parkoviskách tak, aby boli všetky zúčastnené strany spokojné.

Havarijný režim prevádzky

Vrtochy počasia a vandalizmus sú nesporne medzi hlavnými príčinami havarijných situácií na parkoviskách. Naši odborníci preto aktívne sledujú predpoveď počasia, aby mohli včas zahájiť či už odpratávanie snehu alebo iných činností po silnom vetre alebo výdatnom daždi. Vďaka prepracovanému systému sledovania funkčnosti parkovísk dokážeme rýchlo identifikovať havarijné poškodenia či už vplyvom prírodných živlov alebo vandalizmom.

Zákaznícka podpora

Nemám hotovosť. Stratil som lístok. Zabudol som zaplatiť a stojím pred rampou ktorá sa neotvára. Moja parkovacia karta nefunguje, čo mám robiť? Je len krátky popis možných situácií, kedy odborná a profesionálna podpora “Dohľadového Centra 24/7” je kľúčová. Promptné riešenie týchto situácií pomáha znížiť stres, vedie k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti prevádzky parkoviska, ale aj k vyššej spokojnosti zákazníkov. Zákaznícka podpora je jednou z kľúčových pilierov “Dohľadového Centra 24/7”, bez ktorej sa nezaobíde žiadne moderné parkovisko.

Ekonomika prevádzky

Jednou z možností ako sa postarať o funkčnú a profitabilnú prevádzku parkoviska je zriadenie si vlastného “Dohľadového Centra 24/7“. Jednoduchšie a hlavne ekonomicky výhodnejšie je však využiť služby profesionálov. Ušetríte tak nemalé finančné prostriedky potrebné pre vybudovanie technického zázemia, personálneho obsadenia, vzdelávania, manažmentu a investícií do inovácií. Za primeranú províziu sa o všetko postarajú profesionáli v oblasti parkovacích služieb a to od A po Z. Získate tak okamžitý prístup ku know-how, ktoré sa buduje desaťročia.

Pohotovosť a nápravné opatrenia

Pri každodennej prevádzke parkoviska môže kedykoľvek dôjsť aj k situáciám kedy sa zariadenia stanú nefunkčné, prípadne budú poškodené. V takom prípade naša pohotovostná jednotka zaistí okamžité základné nápravné opatrenia priamo na mieste s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť prevádzky parkoviska. Následne zaistí opravu a uvedenie parkoviska do plne funkčnej prevádzky. Náš dlhoročný výber, skúsenosti a spolupráca s partnermi pre dodávku zariadení sú garanciou kvality a profesionality.

Dopytový formulár

  Meno a Priezvisko (povinné)

  Názov spoločnosti

  Váš email (povinné)

  Mobilný telefón

  Lokalita parkoviska

  Predmet správy