Blog

Slide background

Blog

Dňa: 22.09.2018
Týždeň mobility ProPark 2018
Bezpečnosť na cestách je pre nás dôležitá. K týždňu mobility si naša spoločnosť pripravila vzdelávacie popoludnie

Dňa: 01.09.2018
Spolupráca so systémom ParkDots

Akcelerujúci sa trend motorizácie a urbanizácie spôsobuje, že väčšina miest trpí akútnym nedostatkom parkovacích miest. Tradičné

Dňa: 03.04.2018
Bratislava, Medená ulica
Moderná garáž v historickom centre v správe spoločnosti ProPark Slovakia s.r.o.

Parkovanie v centre hlavného mesta je čoraz

Dňa: 23.03.2018
Amsterdam, Holandsko
Najnovšie riešenia a inovácie v oblasti parkovania prichádzajú aj na Slovensko.

Dopravný priemysel čelí čoraz väčším výzvam a preto