Zavedenie dopravného režimuFNsP Skalica a.s.

MedenáDňa: 10.04.2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a.s.
Zavedenie dopravného režimu v nemocnici v Skalici.

Aj Vám sa stalo, že pri návšteve nemocnice ste nemali kde zaparkovať? Aj vy ste častokrát museli dlhé minúty hľadať voľné parkovacie miesto pričom ste už dávno mali byť u lekára? Spoločnosť ProPark Slovakia s.r.o. sa rozhodla prispieť k riešeniu vzniknutej situácie novým návrhom, ktoré oceňujú nielen návštevníci nemocnice ale aj jej zamestatnci. Navrhla sa a zrealizovala dodávka uceleného systému riešenia dopravy. Existujúce parkovisko sa obohatilo a ďalší výjazd, dobudovali sa nové parkovacie miesta a doplnilo sa nové vodorovné a zvislé dopravné značenie. Po inštalácii kamerového systému a pripojení na “Dohľadové Centrum 24/7” sa zvýšila bezpečnosť, ale aj komfort pri využívaní dnes už moderného parkoviska Fakultnej Nemocnice s poliklinikou v Skalici.