Spolupráca so systémom ParkDots

ParkDotsDňa: 01.09.2018
Spolupráca so systémom ParkDots

Akcelerujúci sa trend motorizácie a urbanizácie spôsobuje, že väčšina miest trpí akútnym nedostatkom parkovacích miest. Tradičné spôsoby platby parkovného sú veľmi nekomfortné a kontrola dodržiavania pravidiel parkovania je veľmi nákladná a neefektívna, preto sa naša spoločnosť rozhodla spolupracovať so systémom ParkDots.
ParkDots je cloudová smart parkingová platforma skupiny Deutsche Telekom a na trhu sa prostredníctvom prvých pilotných projektov predstavila v roku 2017.
Pri výbere nového partnera pre našu spoločnosť nás presvedčil fakt, že naši zákazníci budú touto formou neustále informovaní o aktuálnej obsadenosti na parkoviskách a taktiež pomocou prehľadnej navigácie priamo na parkovisko sa vyhnú blúdeniu mestom. Naša spoločnosť je známa svojim napredovaním a neustálym zdokonaľovaním sa v oblasti parkovania, a preto sa snažíme v spolupráci so systémom ParkDots dopriať naším zákazníkom komfort pri efektívnejšom parkovaní na našich parkoviskách. Neustále sa snažíme vyberať profesionálnych partnerov a dodávateľov s ktorými rastieme a naše služby voči zákazníkovi rok čo rok naberajú na kvalite a spokojnosti.