17. Konferencia Slovenskej parkovacej asociácie

17. KONFERENCIA SLOVENSKEJ PARKOVACEJ ASOCIÁCIE.Dňa: 26.05.2022
17. Konferencia Slovenskej parkovacej asociácie

Spoločnosť ProPark Slovensko s.r.o., sa opätovne po dvojročnej prestávke pre opatrenia spôsobenými pandémiou Covid – 19, v dňoch 17-19.5. 2022 zúčastnila 17. Konferencie Slovenskej parkovacej asociácie. Konferencia priniesla veľa zaujímavých tém, ktoré boli prerokovávané priamo na prednáškach, alebo na neformálnych stretnutiach počas 3 dní strávených vo Vysokých Tatrách. Riaditeľ spoločnosti ProPark Slovensko s.r.o. Peter Milko, ktorý je zároveň podpredsedom Slovenskej parkovacej asociácie sa počas svojej prednášky venoval aktuálnej téme – parkovania na chodníkoch a využitie uličného priestoru ako priestoru na život. Zástupcovia miest a obcí z celej SR vzájomne s predstaviteľmi Policajného zboru SR, projektantmi či prevádzkovateľov parkovania, spoločne hľadali riešenia a vymieňali si skúsenosti v oblasti parkovania.

Ďakujeme za účasť a veríme, že prospešnú diskusiu.
Už teraz sa tešíme na ďalšiu konferenciu SPA.

Viac info na priloženom linku :
https://www.spa-parking.sk

Parkovanie na chodnikoch, novela cestného zákona 8/2009 >>